ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังอบรมการใช้ฐานข้อมูลSAGE Research Methods: Medicine & Health
โดยวิทยากรจากสำนักพิมพ์ SAGE ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. เป็นต้นไป
.
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการอบรมได้ลิงก์: https://bit.ly/3vI38H0
.
SAGE Research Methods: Medicine & Health
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการทำวิจัยทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ SAGE Publications ครอบคลุมหลายหลายสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล สุขภาพ ทันตกรรม และสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำวิจัยทางคลินิกในทุกระดับ โดยการแนะนำผู้ใช้ในขั้นตอนของกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต่นักศึกษาที่เรียนรู้การทำวิจัยไปจนถึงนักวิจัยที่ทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์

Workflow: 
Published