Bibliography

PubMed

เครื่องมือค้นหาฐานข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์

Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

Databases

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาครอบคลุมทุกสาขาตั้งแต่ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวการแพทย์ วิศวกรรม สุขภาพ กฎหมายจนถึงคณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สัตววิทยาและอื่น ๆ 
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

AccessMedicine

เป็นแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ออนไลน์จาก McGraw-Hill Medical ที่ครอบคลุมซึ่งให้ความรู้ที่ครบถ้วนที่ดีที่สุดด้านการแพทย์ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นและตำราทางการแพทย์ชั้นนำให้กับ อาจารย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

AccessObGyn

แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ออนไลน์จาก McGraw-Hill Medical ที่มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

AccessPhysiotherapy

แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ออนไลน์จาก McGraw-Hill Medical ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกายภาพบำบัดชั้นนำ วิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนและการออกกำลังกาย แกลเลอรีรูปภาพ เครื่องมือประเมินตนเอง และเครื่องมือการผ่าศพ
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

AccessSurgery

แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ออนไลน์จาก McGraw-Hill Medical ที่มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มศัลยกรรมและการปฏิบัติทางคลินิก
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

CINAHL Ultimate

CINHAL Ultimate เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยที่ดีที่สุดสำหรับการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เป็นพันธมิตรที่ให้การเข้าถึงวารสารด้านการพยาบาลและพันธมิตรด้านสุขภาพชั้นนำเอกสารการดูแลตามหลักฐานบทเรียนสั้น ๆ และโมดูลการศึกษาต่อเนื่อง CINAHL ครอบคลุมทั้งการพยาบาลการแพทย์ชีวเวชศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

ClinicalKey

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์และเภสัชกร ประกอบไปด้วยหนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็ม วารสารและ Multimedia ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการแพทย์
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

ClinicalKey for Nursing

ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการพยาบาลและเภสัชกร
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

Complete Anatomy

ฐานข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์ ในรูปแบบ 3มิติ ที่ละเอียด ครบ ทุกมิติ
**ผู้ที่มีสิทธิใช้งานอาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ ปี3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ใช้งานได้ 1 พ.ย 66 ถึง 31 ต.ค 67   วิธีการใช้งาน

Nursing Reference Center Plus

เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา เหมาะสำหรับอาจารย์ พยาบาล นักศึกษาพยาบาล Video การใช้งาน
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

Osmosis

ฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชา วิดีโอ ข้อสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก สามารถเข้าศึกษาทบทวนความรู้และเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม
**ผู้ที่มีสิทธิใช้ อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี ที่ 2-5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ใช้งานได้ 1 พ.ย 66 ถึง 31 ต.ค 67

ProQuest : Nursing and Allied Health

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการพยาบาลและสหเวชสาสตร์ รวบรวมข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูป PDF file หรือ HTML จากวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง รวมทั้งวิทยานิพนธ์ทางด้านพยาบาลศาสตร์มากกว่า 12,000 รายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 จนถึงปัจจุบัน
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

USMLE Easy

ฐานข้อมูลแบบฝึกหัดทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสาขาวิชาและระบบอวัยวะทั้งหมด มีคำถามความรู้ทั่วไปเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมช่วยให้เข้าใจแนวคิดได้ง่ายขึ้น มีเครื่องมือการรายงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นหัวข้อที่ต้องการได้
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

E-Books

CU e-Library

ebook ภาษาไทยจาก ศูนย์สือหนังจุฬา (CU) ใช้งานง่าย มีหนังสือให้ใช้งานมากกว่า 600 เรื่อง อาทิ ตำราแพทย์และพยาบาล, การศึกษา, บริหารธรุกิจ, คอมพิวเตอร์, ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, เรื่องสั้น นิยาย ฯลฯ 
**สามารถลงทะเบียนใช้งานผ่าน mail@nmu.ac.th
**วิธีการสมัคร Click (ใช้อีเมล @nmu.ac.th ในการเปิด)

ebook Central

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์มากกว่า 150 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสถาบันทางการศึกษาและสำนักพิมพ์เฉพาะด้าน
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

eBookLibrary

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill  ครอบคลุมทางด้านการแพทย์ พยาบาล ภาษาศาสตร์ 
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

eBook Nursing Collection

เฉพาะทางด้านพยาบาลศาสตร์
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

Oxford University Press Scholarship Online

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford 
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

SE-ED E-Library

ebook ภาษาไทยจาก ร้านหนังสือชั้นนำ SE-ED ใช้งานง่าย มีหนังสือให้ใช้งานมากกว่า 300 เรื่อง อาทิ การศึกษา, บริหารธรุกิจ, คอมพิวเตอร์, ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, เรื่องสั้น นิยาย ฯลฯ
**ใช้งานผ่านรหัสส่วนตัว (หากไม่ทราบสามารถสอบถามได้ที่ห้องสมุด)
**วิธีการสร้างรหัสผ่าน สำหรับนักศึกษา Click (ใช้อีเมล @nmu.ac.th ในการเปิด)

Wiley online library

ebook จากสำนักพิมพ์ wiley
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

E-journal

Nature

Nature เป็นวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุด มาจากประเทศอังกฤษ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1869 มีอายุรวม 140 ปี เป็นวารสารวิทยาศาสตร์แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดชื่อหนึ่ง
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

The New England Journal of Medicine (NEJM)

วารสารการแพทย์ชั้นนำของโลกและเว็บไซต์ NEJM เผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเนื้อหาทางคลินิก แก่แพทย์ นักศึกษา นักวิจัย มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 200 ปี
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

Evidence-based medicine

Cochrane Library

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์และปฏิบัติงาน
**ใช้งานผ่าน OpenAthens (OA)

GIDEON

แหล่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวินิจฉัย รักษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อมากกว่า 350 ชนิดจากทั่วโลก และเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคออนไลน์สำหรับผู้ที่ฝึกโรคติดเชื้อสาธารณสุขสุขภาพโลกและการดูแลขั้นพื้นฐาน 
 

UpToDate

ฐานข้อมูลบทวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็น summaries of the primary evidence ใช้ง่าย ทันสมัย นิยมใช้ทั่วโลก เหมาะสำหรับแพทย์ใช้ประกอบทางเวชปฏิบัติ 
**ไม่สามารถใช้งานผ่าน OpenAthen ต้องใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ WIFI เท่านั้น**

Open Access books

DOAB

Directory of Open Access Books  หรือ DOAB เป็นบริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี 

ScienceDirect open access books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทอรนิกส์แบบเปิด จาก ScienceDirect 

Open access journal

DOAJ

THE DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS  หรือ DOAJ เป็นฐานข้อมูลวารสารที่มีการเข้าถึงแบบเปิดที่ผ่านการตรวจสอบมากกว่า 15,000 รายการซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์สังคมศาสตร์ศิลปะและมนุษยศาสตร์

ERIC

ERIC เป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยและข้อมูลด้านการศึกษา 

F1000Research

F1000Research เป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่งานวิจัยแบบเปิดสำหรับนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการและแพทย์

PLOS ONE

PLOS ONE เป็นวารสารด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ สามารเข้าใช้งานได้ฟรี

ScienceDirect open access journal

ฐานข้อมูลวารสารแบบเปิด จาก ScienceDirect 

Thesis

ThaiLIS

บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

ผลงานทางวิชาการฉบับเต็มดิจิทัลโดยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารวิชาการภาษาไทย

Thai-Journal Citation Index Center

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้ข้อมูล คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)

Thai Journals Online

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine (Vajira Med J)

Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine (Vajira Med J) (Tier2) วารสารการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย และบทความวิชาการทางการแพทย์  รวมทั้งผลงานวิชาการด้านแพทยศาตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วชิรสารการพยาบาล

วชิรสารการพยาบาล (Tier2) ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทวามทางวิชาการ และปกิณกะ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพต่างๆ

วารสารเกื้อการุณย์

วารสารเกื้อการุณย์ (Tier 1)  เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านความรู้ทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สาธารณสุข การพยาบาล การศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล