ทดลองใช้ SAGE Research Methods : Medicine & Health Collection
URL: https://methods.sagepub.com/medicine-and-health
 

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ SAGE Publications ครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิเช่น แพทย์, พยาบาล, สุขภาพ, ทันตกรรม, สาธารณสุข ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำวิจัยทางคลินิกในทุกระดับ โดยการแนะนำผู้ใช้ในขั้นตอนของกระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต่นักศึกษาที่เรียนรู้การทำวิจัยไปจนถึงนักวิจัยที่ทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ภายในฐานข้อมูลจะประกอบด้วย :

Research Methods - นิยามของระเบียบวิธีการวิจัย, รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการวิจัยนั้นๆ อาทิเช่น Methods Map, Cases, Video

Methods Map – แผนภาพวิธีการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ Methods terms และ Concept,การให้คำศัพท์ที่มีความหมายกว้างกว่าศัพท์หลัก (Broder terms), การให้คำศัพท์ที่มีความหมายแคบกว่าศัพท์หลัก (Narrow terms)และการให้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศัพท์หลัก (Related terms)

Cases - ตัวอย่างกรณีศึกษามากกว่า 500 cases ที่เขียนจากประสบการณ์ของนักวิจัยในสาขานั้นๆ มุ่งเน้นไปที่การออกแบบการวิจัย, การเลือกวิธีวิจัย และการประยุกต์ใช้วิธีการวิจัย

Video – Collection วิดีโอกว่า 900 รายการ ครอบคลุมวิธีการวิจัยที่ใช้ในทางการแพทย์เฉพาะทาง, clinical Study design, conduct and analysis, biostatistic, systematic review และ Meta-analysis เนื้อหาของวีดีโอภายใน Collection จะประกอบด้วย tutorials, case studies, in-practice films และ expert interviews

 

 

Workflow: 
Published