ขอเชิญทดลองใช้ Nature Cardiovascular Research

Nature เปิดตัวฐานข้อมูลวารสารใหม่ในปี 2022 เป็นวารสาร Online-only Nature Research ที่เผยแพร่การวิจัยขั้นพื้นฐาน translational สาธารณสุขและคลินิกในสาขาชีววิทยาหัวใจ หลอดเลือด และเลือด

https://www.nature.com/natcardiovascres/

Nature Reviews Rheumatology เป็นวารสารการวิจารณ์ชั้นนำครอบคลุมในสาขาโรคไขข้ออักเสบ พร้อมอัพเดตความก้าวหน้าล่าสุดเสมอ

https://www.nature.com/nrrheum/


Nature Medicine วารสารวิจัยที่อุทิศให้กับการเผยแพร่ความก้าวหน้าล่าสุด การวิจัยทางคลินิกสำหรับนักวิทยาศาสตร์และแพทย์

https://www.nature.com/nm/

 

Workflow: 
Published