ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณสุรีย์  ไชยถาวรกุล 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail: 
suree@nmu.ac.th  

Tel: 02-2443073-4
 

คุณแพรววนิด  ธนานนท์ 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail: phraeowanid
@nmu.ac.th  

Tel: 02-2443073-4
 

คุณประทุมทิพย์  สุขราษฎร์ 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail :
pratoomtip@nmu.ac.th
Tel : 02-2416517

คุณกนกวรรณ  แสนสุข 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
e-mail: kanokwan_sa@nmu.ac.th 

Tel: 02-2416517

คุณสุภาวดี บุญต่อ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
e-mail: Supawadee.boo@nmu.ac.th 
Tel: 02-244-3860 

 เวลาให้บริการ

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
วันจันทร์ - วันศุกร์               เวลา 7.00 -20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์           เวลา 9.00 - 17.00 น. 
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์การเรียนรู้ อาคารพัชรกิติยาภา
วันจันทร์ - วันอาทิตย์        เวลา 8.00 - 22.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
สามารถแชทฝากข้อคำถามไว้ใน Facebook fanpage ได้ 24 ชม.
หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์@NMU_Library


เพิ่มเพื่อน

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด 

กลุ่ม TU-THAIPUL (8 สถาบัน)

Copyright © 2019 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JSN Dome template designed by JoomlaShine.com