ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

คุณกนกวรรณ  แสนสุข 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
e-mail: kanokwan_sa@nmu.ac.th 

Tel: 02-2416517

ศูนย์การเรียนรู้สกลวรรณากร

คุณแพรววนิด  ธนานนท์ 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail: phraeowanid
@nmu.ac.th  

Tel: 02-2443073-4
 

เวลาให้บริการ

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ชั้น 3 อาคารการุณยสภา
วันจันทร์ - วันศุกร์               เวลา 8.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์           เวลา 8.00 - 16.00 น. 
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้สกลวรรณากร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ชั้น 4  อาคารพัชรกิติยาภา
วันจันทร์ - วันอาทิตย์     
เวลา 8.00 - 24.00 น.
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JSN Dome is designed by JoomlaShine.com