ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณสุรีย์  ไชยถาวรกุล 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail: 
suree@nmu.ac.th  

Tel: 02-2443073-4
 

คุณแพรววนิด  ธนานนท์ 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail: phraeowanid
@nmu.ac.th  

Tel: 02-2443073-4
 

คุณกนกวรรณ  แสนสุข 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
e-mail: kanokwan_sa@nmu.ac.th 

Tel: 02-2416517

คุณสุภาวดี บุญต่อ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
e-mail: Supawadee.boo@nmu.ac.th 
Tel: 02-244-3860 

เวลาให้บริการ

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
วันจันทร์ - วันศุกร์               เวลา 8.00 -20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์           เวลา 9.00 - 17.00 น. 
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ อาคารพัชรกิติยาภา
วันจันทร์ - วันอาทิตย์     
เวลา 8.00 - 22.30 น.
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

 

Copyright © 2019 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JSN Dome is designed by JoomlaShine.com