ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ที่ตั้ง
131/5  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ชั้น 3
ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300

ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1.คุณสุรีย์  ไชยถาวรกุล
e-mail : 
suree@nmu.ac.th  
2.คุณแพรววนิด  ธนานนท์  
e-mail : 
phraeowanid@nmu.ac.th  
Tel : 02-2443073-4

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
1.คุณประทุมทิพย์  สุขราษฎร์ 
e-mail : pratoomtip@nmu.ac.th
2.คุณกนกวรรณ  แสนสุข 
e-mail : kanokwan_sa@nmu.ac.th 

Tel : 02-2416500 ต่อ 8306-8308

เวลาให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์        เวลา 7.00 -20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เวลา 9.00 - 17.00 น. (เริ่ม 6 ตุลาคม 2561)
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์


มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
สามารถแชทฝากข้อคำถามไว้ใน Facebook fanpage ได้ 24 ชม.
หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์@NMU_Library


เพิ่มเพื่อน

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด 

กลุ่ม TU-THAIPUL (8 สถาบัน)

Copyright © 2018 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JSN Dome template designed by JoomlaShine.com